Your browser does not support JavaScript!
首頁 > 電機電子群 > 電子科 > 榮譽榜 > 98學年度視聽乙級合格名單
98學年度視聽乙級合格名單

 

                   ~狂 賀~  
 
九十八學年度視聽乙級合格名單
 
 班  級     姓  名 
電子三甲 鍾凱傑 
電子三甲 林侑諄 
電子三甲 王嘉璟 
電子三甲 吳俊逸 
電子三甲 林松霖 
電子三甲 許立儒 
電子三甲 陳威儀 
電子三甲 黃造榜 
電子三甲 黃凱翊 
電子三甲 劉洋銘 
電子三甲 蕭敬嚴 
電子三乙 田鍵愷 
電子三乙 蔡育全 
電子三乙 蕭嘉勳